Ana sayfa

ERZİNCAN KAPLICALAR İNŞAATI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Valimiz Sayın Ali ARSLANTAŞ ve Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başşsoy Çalışmalarımızı Yerinde İnceledi.

İletişim

Karaağaç mahallesi Kızılay İşhanı Kat:2 No:114 

Tel/fax: 0446 223 43 63

Gsm     : 0532 342 96 19

Faaliyetler

TAKSİM TOKİ DRONE KAMERA GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARIMIZ

ERZİNCAN MERKEZ HANCIÇİFTLİĞİ, GANİEFENDİ, KARADİĞİN,DENİZDAMI KÖYLERİ İÇME SUYU YAPIM İŞİ BİTİRİLDİ.

 

YUNUS EMRE ORTAOKULU SU SONDAJ VE OTOMATİK BAHÇE SULAMA YAPIM İŞİ

KARS OLİMPİYAT KAMP MERKEZİ JEOFİZİK ÖLÇÜMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

İLİÇ KURAN KÖYÜ SU ARAMA ÇALISMASINI TAMAMLADIK.İNŞALLAH SUYA KAVUŞTURUCAZ.

YÜZDE DOKSANDOKUZ KESİNLİK

Çukurkuyu Toki Alanı Drone Kamera Çalışma sunumu

KIRKLAR TEPESİ JEOFİZİK ÖLÇÜMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

ERZİNCAN MÜZESİ ZEMİN SONDAJLARI TAMAMLANMIŞTIR.

ERZİNCAN MÜZESİ JEOFİZİK ÖLÇÜMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

Erzincan İli Kırklar Tepesi Mevkii İmar planına Esas jeolojik jeoteknik Etüt Çalışmaları Kapsamında Zemin Sondajlarına Başlanmıştır.

 

KARAAĞAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ JEOFİZİK ÖLÇÜMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

ERZİNCAN BELEDİYESİ PLENT TESİSİ DALGIÇ POMPA İŞİ TESLİMİ

                                                                                                                                                           

T.C. ERZİNCAN  VALİLİĞİ SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN İLİ KARAAĞAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 İSTASYON BİNASININ ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR

İnşaat

ERZİNCAN KAPLICALAR İNŞAATI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

ERZİNCAN JEOTERMAL KAPLICALAR İNŞAATI YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Erzincan Çayırlı İlçesi İdeal Enerji Hes Kapsamında Kanal Yükseltme işi

ERZİNCAN BELEDİYESİ BİSİKLET YOLLARI VE AYDINLATMA DİREKLERİ

Su Sondaj

[metaslider id=247]

YER ALTI SUYU SONDAJLARI 
Çeşitli amaçlar için yapılan su sondajlarının pek çok türü olmasına rağmen, genel olarak su sondajlarını üretim ve araştırma sondajları olarak iki gruba ayırabiliriz. Üretim sondajlarının amacı, yeraltındaki suyu yeryüzeyine çıkarmaktır.Araştırma sondajlarının amacı ise, yeraltında suyun olup olmadığını, varsa özelliklerinin neler olduğunu, kabaca saptamaktır.
Sondajcılıkta amaca ulaşabilmek için jeolojinin bilinmesi gerekir. Ayrıca su veren tabakaların özellikleri çok iyi belirlenmelidir. Jeolojik bilgiler sayesinde açılacak kuyunun derinliği, çapı, kullanılacak sondaj yöntemleri (havalı,rotary-çamurlu) ve matkap cinsleri çok iyi bir şekilde belirlenebilecektir..

[metaslider id=”253″]

A – Zemin Ortamda Rotary-Çamurlu Su Sondajları 
Gevşek ve akıcı zeminler olarak adlandırılan nebati toprak, kil, kum, çakıl tipi malzemeler sondaj sırasında dökülme ve çökme yapabildiklerinden dolayı bu tip malzemelerden oluşan zeminlerde rotary-çamurlu sondaj yöntemi uygulanmaktadır.
Bozuk formasyonlarda su sirkülasyonunun (dolaşım) sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere sirkülasyon maddesine sudan fazla bir yoğunluk ve viskozite ve ayrıca jel kuvveti sağlamak üzere çeşitli katkı maddesi ilavesi ile meydana getirilen çamura “sondaj çamuru” denir.Bu katkı maddelerinin suda uzunca bir süre süspansiyon halinde kalabilmeleri gereklidir.Bunu sağlamak üzere, kil ve bentonit cinsinden maddeler kullanılmaktadır.
Yoğunluğu ve viskoziteyi etkilemek üzere diğer bazı maddeler de katılabilmektedir.
Kesici ve öğütücü bir matkabı döndürmek suretiyle zemin içinde kırılan parçalar sondaj çamuru vasıtası ile dışarı atılarak meydana gelen boşluk içersinde ilerlenilerek zemin delinir. Makinanın pompası vasıtası ile havuzdan emilen su veya sondaj çamuru ,motordan aldığı dönme hareketini matkaba ileten ve delme takımı (sondaj takımı) adı verilen, boruların içinden geçerek delme takımı ile kuyu cidarı arasındaki boşluktan yükselip zemine çıkar.

B-Kaya Ortamda Havalı Su Sondajları 
Kalkerli ve bazı magmatik formasyonlarda fazlaca yarık ve çatlak bulunan hallerde sondaj dolaşım çamuru bu çatlaklardan kaçar ve normal dolaşım sağlanmaz.Bu gibi hallerde çamurlu sondaj ekonomik olmayacağından basınçlı havalı sondaj kullanılır.
Havalı sondajlarda delinecek formasyon yıkılmaya müsait olmayacak,formasyon kil gibi yapışkan maddeler içermeyecek ve formasyon içerisindeki nem veya su miktarı kesintilerin dışarı atılmasına engel olmayacaktır. Havalı sondajlarda sondaj sıvısı yerine basınçlı hava kullanılır.
Çamur ve hava kullanabilecek şekilde dizayn edilen havalı su sondaj makinaları, rutubetsiz, kuru veya sirkülasyon temin edilemeyecek kadar çatlaklı kalker formasyonları için kullanışlıdır.Yani temizleme işleminin hava ile yapıldığı bir döner sondaj yöntemidir.Havalı sondaj yönteminde çamur pompasının yerine kompresör görev üstlenmiştir.

 

Artvin Hopa İlçe Stadı

[metaslider id=234]

Zemin Sondajı
Araştırma Çukuru
Sismik Yöntem
Rezistivite Yöntemi
Mikrotremor Ölçüm
Geoteknik Projelendirme

Her türlü binanın oturduğu zeminin geoteknik özelliklerini (Zeminin topoğrafik özellikleri, şev-heyelan durumu , zeminin depremselliği, taşıma güçleri, yer altı suyu seviyesi, sismik hızları, zeminin hakim periyotları , bulk modülü ,dinamik elastik parametreleri vs.) belirlemek için yapılan etüttür.
Firmamız parsel bazında zemin etüd çalışmaları gerçekleştirmektedir. Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etüd çalışması ile binanızın oturduğu zemin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Zemin etüd araştırmaları başlıca iki bölümden oluşmaktadır:

1. Saha Çalışması 
Etüd çalışması öncesi yapılacak programa göre firmamız mühendisleri sahaya gelerek, zeminde yapılacak bina özellikleri, zeminin topografik özellikleri, şev durumuna vb. göre zeminde yapılacak çalışmaları (sondaj veya araştırma çukuru adedi derinliği, sismik serim sayısı vb.) belirler.
a) Zemin etüd sondajı veya araştırma çukuru
b) Sismik çalışması
c) Rezistivite çalışması

2. Büro Çalışması 
Saha çalışması, sondaj çalışması, sismik ve rezistivite çalışmalarını müteakip, zeminin depremselliğini, taşıma güçlerini, zemin sınıflandırmasını,Yeraltı su durumunu, şev-heyelan durumunu, temel ile ilgili önerileri içeren bir zemin etüd raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Bayındırılık Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanmakta olup Jeoloji Mühendisleri Odasına onaylatılmaktadır.

JEOLOJİK – JEOFİZİK PROJELER 
. Zemin Etütleri
. Sismik Kırılma, Sismik Yansıma ve Sismik Tomografi
. Mikrotremor Ölçümleri
. Elektrik Özdirenç Yöntemi (Rezistivite)
. Yer Altı Boşluklarının Araştırılması
. Zemin ve Su Sondaj Çalışmaları
. Temel Kaya Derinliğinin Belirlenmesi
. Heyelan Araştırmaları

Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.

Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir.

Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.

Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etütlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.

SULAR MÜHENDİSLİK

          

Firmamız Erzincan’da yaklaşık 15 yıldır inşaat,madencilik sondaj ve jeolojik faaliyetlerde bulunmaktadır. Hem kamu hemde özel sektörde birçok iş almış ve bunları zamanında ve istenilen şekilde teslim etmiştir.Firmamız iştigal konularıyla alakalı bütün ekipman ve teknik personeli bünyesinde bulunmaktadır.

Firmamızın iştigal konuları; 

 • Jeotermal veya mineralli su araması(Erzincan Ekşisu mevkii)
 • Her türlü jeofizik ölçümler
 • Zemin Etüt Raporları
 • Zemin sondajları(karotlu)
 • İçme Suyu sondajları (250m kapasiteli su sondaj makinesi)
 • Bahçe sulama işlemleri (Atletizm pisti bahçe sulama,Doğalgaz ve su tesisatı işleri)
 • Güneş Enerji Santrali-Hidro Elektrik Santrali Projeleri
 • İnşaat İşleri (Erzincan Belediyesi Yeni Kaplıcalar)
 • Dalgıç Pompa İşlemleri (Tamir-kurulum ve tesisat bağlantısı)
 • Sondaj kuyularının Derin Su Kamerası ile özelliklerini belirleme (Kavakyolu Belediyesi)
 • TOKİ Zemin Etüt Raporları (Erzincan,Artvin,Gümüşhane,Tunceli,Kars,Sivas)
 • Beton karot delim işleri
 • Mineralli Su ve Jeotermal su fenni mesullükleri
 • Damlama Sulama İşlemleri
 • İmara Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd İşlemleri
 • Bisiklet Yolları(Erzincan Belediyesi)Boyama ve montaj
 • Aydınlatma Direkleri (Bisiklet Yolları üzerindekiler)
 • Drone Kamera İşlemleri

 

HATBORU YETKİLİ BAYİLİĞİ